Кафедра педагогики и психологии

Кафедра педагогики и психологии

Справа налево: сидят – Ядреева Л.Н., заведующая кафедрой Ядреева М.А., Протопопова М.И.; стоят – Кривошапкина Л.Е., Слепцова А.А., Жирков А.С., Григорьева Н.П., Захарова Е.Н.

Hosted by uCoz